మన ఊరి సాంస్కృతిక వికాసం

కలిసి నడుద్దాం..! కలిసి నడిపిద్దాం..!

“మన ఊరి వికాసం-శాస్త్రీయ సంగీత శిక్షణ“

మన ఊరి సాంస్కృతిక వికాసం కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామంలో కొనసాగుతున్న శాస్త్రీయ సంగీత శిక్షణ. ప్రముఖ భజన పంతులు గారు శ్రీ చావా నాగేశ్వరరావు గారు.

“గర్భిణీలకు చీరలు పంపిణీ”

కట్టావారిపాలెంలో “మన ఊరి వికాసం” స్వచ్ఛంద సంస్థ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా గ్రామంలోని గర్భిణి స్త్రీలకు సీమంతం వేడుక చేసి నూతన చీరలు బహూకరించారు.

“మన ఊరి వికాసం-మనబంధాలు“

మన ఊరి వికాసం-మనబంధాలు" కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు శ్రీ ధర్మవరపు ప్రసాదు గారు,శ్రీమతి ప్రసన్న గార్ల (USA)సుపుత్రిక చి.ల. సౌ ప్రీతి జన్మదినోత్సవ ఆశీర్వచన పూజ

ఫోటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *