మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-23 at 10.29.27 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (23/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 18వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 36 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

తన జన్మదినం సందర్భంగా చి.కట్టా లోకేష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ విద్యార్థులకు మిఠాయిలు,కూల్ డ్రింక్స్ పంపిణీ చేసినాడు. మనఊరి విద్యావికాసం తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు💐

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్