మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-22 at 9.18.52 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (22/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 17వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 38 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్

అతిధి శ్రీ కల్లూరి నరేంద్ర గారు

క్లాస్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ కల్లూరి మోహన కృష్ణ గార.

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాష్టారు శ్రీ వడ్లమూడి సురేష్ గారు తండ్రి అయిన శుభ సందర్భముగా వారికి చిరు బహుమతి ప్రదానము చేయుచున్న ఆదర్శ విద్యార్థి శ్రీమతి గుంటుపల్లి పద్మావతి గారు.