శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

కార్తీక పౌర్ణమి సహస్ర దీపార్చన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *