మన ఊరి(ఆరోగ్య)వికాసం

కలిసి నడుద్దాం.! కలిసి నడిపిద్దాం.!

   🙏 ప్రతిజ్ఞ 🙏

కట్టావారిపాలెం నా జన్మభూమి.
గ్రామ ప్రజలందరూ నా బంధువులు. కులం,వర్గం,రాజకీయాలకు అతీతంగా గ్రామ ప్రజలందరి కష్ట,సుఖాల్లో తోడుగా ఉంటాను.
నా ఆరోగ్యం,నా కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం,నా గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ధూమపానం, మద్యపానం, బహిరంగ మలవిసర్జన మరియ ప్లాస్టిక్ వాడకానికి దూరంగా ఉంటానని, తోటివారికి అవగాహన కలిగిస్తానని, ఆరోగ్య కట్టావారిపాలెం నిర్మాణానికి ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాలకు స్వచ్చందంగా సహకరిస్తాననీ ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను.
జై స్వచ్ఛ కట్టావారిపాలెం జైజై ఆరోగ్య కట్టావారిపాలెం.

ఈ ప్రతిజ్ఞ కట్టావారిపాలెం గ్రామ అభివృద్ధిని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి రోజు క్రమం తప్పక చేస్తూ, ప్రతిజ్ఞ లోని ప్రతీ అంశాన్నీ ఆత్మసాక్షిగా పాటించగలగాలి🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *