శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

కార్తీక సోమవారం - అన్నదానం

కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా శ్రీకోదండరామస్వామి ఆలయంలో రామలింగేశ్వర స్వామి భక్తులు అయ్యప్పస్వాములకు,గ్రామ ప్రజలకు అన్నదానం చేసినారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *